Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Formularz zwrotu

 POBIERZ FORMULARZ ZWROTU 


Miejscowość, data
..................................................

Imię i nazwisko:
..................................................
Adres konsumenta:
..................................................
..................................................
..................................................

Nazwa przedsiębiorcy
Adres przedsiębiorcy


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA


Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu ........................... umowy dotyczącej zakupu .................................................................................................................................., doręczonego w dniu .............................Imię i nazwisko  ................................ 

[odręczny podpis]